Asamblea general rugby

Comunicat als socis

Convocatòria Assemblea General de socis

D’acord amb el dipuesto en els Estatuts vigents del Club Rugby Spartans Granollers, es convoca a tots els socis del Club a l’Assemblea General Ordinària, que es realitzarà el Diumenge 15 de juny de l’any 2014, a les Pistes d’Atletisme (C / Camp de les Moreres s / n) d’aquesta ciutat, a les 12:30 h en primera i única convocatòria, amb la següent:

Ordre del dia

1-Constitució de l’Assemblea

2-Presentació de les activitats previstes per a la temporada 2014-2015

3-Informar sobre el canvi de quotes per a les categories inferiors

3-Aprovar els comptes i balanços corresponents a la temporada 2013-2014

4-Precs i preguntes

Granollers, 5 juny 2014

 Rafael Mengibar

President de la Junta Directiva.

 

 

 

 

Asamblea general rugby